Het onderhouden en aanpassen van luchtbehandelingsinstallaties

RetroAir B.V. is gespecialiseerd in het onderhouden , reinigen, verduurzamen (Retro-fitten) en aanpassen van klimaat installaties.

Over RetroAir B.V.

RetroAir B.V. is gespecialiseerd in verduurzaming-, herstel- en energiezuinig maken- van luchtbehandeling systemen. Door inzet van ervaren dynamische monteurs welke werken met hoogwaardige producten maken we van ieder project een top project. 

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en terugverdientijden. Ook kunnen wij u wegwijs maken in de regelgeving omtrent  EIA (Energie- Investeringsaftrek) waarmee uw investering substantieel verlaagd kan worden. 

Onze werkzaamheden

Verduurzamen – Retrofit (EC-Ventilatoren)

Ook in het verduurzamen van uw huidige installatie hebben wij reeds een enorme berg ervaring. Met alle regels waaraan de luchtbehandelingsinstallatie in de toekomst aan MOET voldoen zijn wij bekend. Wij zijn in staat om u van een uitgebreide offerte te voorzien waarin we aangeven wat de mogelijke besparing kan zijn en wat bijvoorbeeld uw terugverdientijd zal zijn ten opzichte van de huidige situatie. Uiteraard vrijblijvend. Bel ons wij zullen u altijd te woord staan en adviseren.

Opknappen luchtbehandelingskast (reconditioneren)

Het ontroesten, coaten, reinigen van de metalen constructie etc. in de breedste zin van het woord.

Reinigen van luchtkanalen

Het inwendig reinigen en desinfecteren van uw luchtkanalen is een belangrijke zaak. Verse, zuivere lucht een must. Wij kunnen u hierin vanzelf sprekend van dienst zijn.

Vervangen dakventilatoren

Het leveren en vervangen van uw oude dak-ventilator

Vervangen koel- en verwarmingsblokken

Het leveren en vervangen van uw oude element. Wij komen ter plaatse en meten het oude element en doen u een aanbieding voor een nieuwe welke we dan ook voor u (met u) kunnen plaatsen.

Vervangen van elektromotoren & ventilatoren

Het leveren en vervangen van uw oude conventionele elektromotor en/of ventilator

Vervangen aandrijvingen poelies/snaren/lagers

Het vervangen van de complete aandrijving is mogelijk. Voor slijtage gevoelige onderdelen zoals snaren, poelies en lagers kunt u bij ons terecht. Een goed draaiend conventioneel systeem is zuiniger, stiller en gaat langer mee.

Uitlijnen en spannen snaren (op frequentie)

Na het vervangen van uw poelies en/of lagers dient de set weer uitgelijnd te worden. Een goede en juiste uitlijning zorgt er voor dat het materiaal langer meegaat, zuiniger werkt en minder geluid maakt. Wij zetten de snaren op de juiste spanning door middel van frequentie.

Lucht en waterzijdig inregelen

Het luchtzijdig inregelen van het luchtbehandelingsysteem, maar ook waterzijdig inregelen van diverse systemen behoort tot de mogelijkheden.

Vervangen registerkleppen

Is de registerklep aan vervanging toe? Wij zijn uw partij, inmeten, fabriceren en plaatsen laat het aan ons over. Heeft uw buitenlucht aanzuigklep het gevecht met de elementen verloren? Wij zijn uw partij.

Vervangen servomotoren

Het leveren en/of vervangen van de oude servomotoren welke uw kleppen register bedienen.

Vervangen van filterframes

Is het oude filterframe aan vervanging toe, wij plaatsen nieuwe RVS-frames voor u. Ook aanpassingen behoren tot de mogelijkheden.

Vervangen van luchtkanalen

Dient het bestaande luchtkanalen systeem aangepast te worden of wellicht in zijn geheel vervangen te worden, doen we voor u.

Vervangen kast en kanaal isolatie

Isolatie van uw kanalen kapot? Of niet aanwezig in de meest uiteenlopende types, we zijn uw partij.

Het inwendig reinigen van uw CV- en vloerverwarmingsleidingen.

Is de doorstroming niet wat het moet zijn, wij spoelen de leidingen voor u, zodat het systeem weer op de juiste manier kan functioneren.

Vervangen / controleren brandkleppen

Het leveren en vervangen van een brandklep behoort ook tot de mogelijkheden. Brandwerend afwerken hoort daar bij.

Vervangen / controleren regelkleppen

Moeten er regelkleppen in het luchtbehandelingsysteem vervangen worden of moeten ze allemaal gecontroleerd en in een rapport verwerkt worden? Geen probleem.

Toeleveren van luchtbehandelingsonderdelen voor de scheepvaart

Door onze jarenlang ervaring binnen de scheepvaart weten we dat het vaak lastig is de juiste originele of vervangende onderdelen te vinden voor uw luchtbehandelingsinstallatie aan boord. RetroAir heeft veel goede contacten en kent de weg, besteed uw zoektocht uit en laat ons uw gezochte onderdeel leveren.

Retro-fitten van Box-cooler en oil-coolers

Gebruikte beun koelers, welke vervuild zijn of soms zelfs compleet overgroeid met schelpen, pokken of andere organismen verliezen hun werking, het uitwisselen van warmte. De koelers dienen schoon gemaakt te worden en in veel gevallen opnieuw te worden voorzien van coating.

Offerte, vragen of een opmerking?
Neem dan contact op!

Privacyverklaring

RetroAir B.V., gevestigd aan Weg en Bos 5H 2661DG, Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://retroair.nl/ Weg en Bos 5H 

2661DG Bergschenhoek

De Heer Ruberg is de Functionaris Gegevensbescherming van RetroAir B.V.. Hij is te bereiken via info@retroair.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

RetroAir B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@retroair.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RetroAir B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

RetroAir B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RetroAir B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RetroAir B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens -> 1 jaar -> Contact opnemen

Delen van persoonsgegevens met derden

RetroAir B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RetroAir B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RetroAir B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@retroair.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

RetroAir B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RetroAir B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@retroair.nl